Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.RD-S.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.

Gebruik van informatie
Automotive RDS streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Automotive RDS niet in voor de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Automotive RDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Automotive RDS en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Automotive RDS garandeert niet dat e-mails die aan Automotive RDS worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Automotive RDS te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Automotive RDS heeft geen invloed op websites van
derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Automotive RDS aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Automotive RDS zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat
Automotive RDS daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven